Informace pro členy

Karel Resl – 4. předseda Klubu českých turistů v Turnově

V zářijovém článku jsem upozornil na novou knihu s názvem „Pozdravy z Českého ráje“, Kniha se věnuje rozvoji turistiky za Rakouska Uherska a to konkrétně na konci 19. století. Největším objevem, po přečtení knihy, je pro mě osoba učitele Karla Resla, který stál u prvopočátků rozvoje  turistiky v Českém ráji. Díky svému neuvěřitelnému rozsahu...

Významné akce KČT Sokol Turnov v roce 2024

Výbor KČT Sokol Turnov pro vás připravil přehled významných akcí pro rok 2024. Najdete tam promítání, společné akce jako příležitosti k setkání více skupin, hlavní tábory i brigádu. Potěší nás, když si termíny zapíšete do svých kalendářů. Leden 5. 1.       Cestovník – Chile, Argentina 19. 1.     Cestovník – Střední...

Cestovník 2024

Opět po roce bych vás ráda srdečně pozvala na další řadu zimního Cestovníku – promítání z celého světa. Koná se tradičně jednou za 14 dní v pátek od 18 hodin v zasedací místnosti turnovské sokolovny ve Skálově ulici. 1. 3. 2024 Španělsko/Andalusie – Luděk Hlaváč Pak se podíváme do poslední...

Výroční členská schůze KČT Sokol Turnov a akce roku | 24.11.2023

Naši letošní turistickou „Výročku“ jsme i přes důrazné varování meteorologů uskutečnili na Střížovickém statku ve stodole. I přes to se nás sešlo rekordních 97 účastníků. Namátkou vybíráme z nejdúležitějších informací a usnesení: Po prezentaci všech skupin následoval společenský večer v tančírně. Zahrály kapely NOSE PIGEONS a ŠIROKKO MUSIC. Fotili: Míra...

PŘÍSPĚVKY KČT Sokol Turnov na rok 2024 jsou splatné do konce ledna 2024

Pozn.: Platnost výše členských příspěvků na rok 2024 schválil Výbor KČT Sokol Turnov dne 9. listopadu 2023 Členstvím v Klubu českých turistů Sokol Turnov zároveň vzniká členství i v samotném Sokole Turnov. Ti, kteří využijí i možnost aktivní účasti na sokolském cvičení, musí ale doplatit rozdíl mezi turistickými a sokolskými...

Naděje pro Kikoše

Po poradě s vedením našeho odboru si dovolím zveřejnit prosbu o finanční příspěvek na člena skupiny Babybum. Jedná se o čtyřletého Kryštofa (přezdívaného Kikoš), u kterého lékaři diagnostikovali zákeřnou Duchennovu svalovou dystrofii (DMD). Zjednodušeně lze říci, že se jedná o nemoc, která likviduje svaly v lidském těle. Zdravotní pojišťovny zatím tuto léčbu...