Historie odboru v období 1918 - 1945

Již rok po ukončení války byla ustanovena v Turnově župa Českého ráje z Klubů českých turistů z celé oblasti.

Na výroční schůzi v roce 1921 mohl odbor konstatovat znovuvyznačení nejen všech nejdůležitějších turistických stezek včetně orientačních tabulek, ale i opravu rozhleden na Hlavatici a na Kopanině.

Předsedou byl zvolen F. Wait, místopředsedou J. Janků, jednatelem prof. Herbst a pokladníkem J. Rochovanský. V následujících letech vzrůstala činnost odboru – zvýšil se počet členů, sílila výletová činnost. V rámci propagace Turnovska vydal odbor pohlednice a průvodce po městě a okolí a na „Všeobecné krajinné výstavě“ v Turnově postavil turistický pavilon a zřídil expozici odborů KČT Českého ráje (1925).

Turistického dnu při příležitosti této výstavy se zúčastnil i předseda KŠST Dr. Guth – Jarkovský. Ve stejném roce připravil odbor ve spolupráci se župou pozemek a stavební materiál pro stavbu Riegrovy chaty na Kozákově. V roce 1927 byla otevřena Angrova stezka z Valdštejna do Sedmihorek a v roce 1928 byla dobudována stezka po Betlémských skalách. Kromě pořádání výletů, besed a přednášek pokračovala i v dalším desetiletí významná propagační činnost.

Po roce 1939 a během okupace a druhé světové války zůstala činnost sice omezena, ale nepřerušena. Odbor přebíral podle možností i některé činnosti sportovních a tělovýchovných organizací. V roce 1941 uspořádal závody ve sjezdu na lyžích s Kozákova.