Výroční členská schůze KČT Sokol Turnov a akce roku | 24.11.2023