Jak se stát členem, příspěvky

Příspěvky KČT Sokol Turnov pro rok 2024:

KategorieRoční příspěvek
výdělečně činní1 000,-Kč
ostatní (děti, studenti, senioři, nezaměstnaní, rodiče na rodičovské, nebo mateřské dovolené …)500,-Kč
rodinná známka (rodiče + 1 dítě do 18 let)1 800,-Kč
rodinná známka (rodiče + více dětí do 18 let)2 100,-Kč
čestné členství 75+ (dovršení věku 75 let v roce 2024)0,-Kč
Dotazy k příspěvkům na rok 2024 směřujte na fisa@turistikaturnov.cz

*) V přihlášce prosím vyplňte pokud možno všechny údaje. U nezletilých je potřeba souhlas/podpis rodiče.

Členstvím v Klubu Českých turistů Sokol Turnov zároveň vzniká členství i v samotném Sokole Turnov. Ti, kteří využijí i možnost aktivní účasti na sokolském cvičení, musí však doplatit rozdíl mezi turistickými a sokolskými příspěvky dle aktuálních cen příspěvků v Sokole Turnov.

Příspěvky je nezbytné uhradit do 31. ledna.

VYSVĚTLENÍ ke službám, které lze využít:

Členství Asociace Turistických oddílů mládeže: žáci, dorostenci, studenti do 26 let, využívají i výhody a dotace A-TOMu (nezbytné u organizovaných akcí pro mládež)
Časopis Turista: v roce 2009 oceněn jako nejlepší časopis v oblasti cestovního ruchu u nás, vychází 10x ročně.
Průkaz Sokola je možné obdržet v turnovské Sokolovně (Skálova 540), v kanceláři Sokola nebo při cvičení. Cena průkazu je 50,- Kč.

Elektronický průkaz člena SOKOLA