Historie odboru po roce 1989

Po roce 1990 došlo znovu k obnovení Sokola i Klubu českých turistů.

Od roku 1992 vystupuje odbor již jako KČT Sokol Turnov.

Postupně posílil členskou základnu na dnešních cca 310 členů.

Těsně spolupracuje se Sokolem i s ostatními organizacemi a rozvíjí svoji činnost do širokého záběru od turistiky rodičů s dětmi, přes 5 TOMů a 6 generačních skupin členstva, s použitím všech přesunových prostředků až po péči o značení.