Zpívání v kostele

Pravidelně se scházíme v podvečer 23. prosince

Začínali jsme v Přepeřích, a nyní nám poskytuje laskavé přístřeší Husův sbor v Turnově.