Vyraz na turistický pochod „LOUPEŽNICKOU PĚŠINOU“ 21. května 2022