hry

Pleskotské hry 2012, Mayské poselství

Jelikož je tento rok 2012 pro Nás rokem posledním, musím Vás tímto pozvat na poslední sraz kmenů, které budou u konce celé civilizace. Dle všech výpočtů je vhodné pro setkání kmenů místo zvané Pleskoty. Na cestě do posvátného místa se budete setkávat s nástrahami spojenými s neznámým terénem a dalšími...

Pleskotské hry 2011, Sněm pleskotských kmenů

Jarní sněm pleskotských kmenů. Termín byl vybrán výborem KČT Sokol Turnov s ohledem na koordinaci s ostatními akcemi skupinovými i celooddílovými. Sněmovní pláň v Pleskotech bývala odpradávna svědkem sněmů starých kmenů, žijících v divokých skalách, hlubokých lesích a na březích vod životadárné pleskotské řeky.Rozzpomeňte se na svůj původ, shromážděte své...