PŘÍSPĚVKY KČT Sokol Turnov na rok 2024 jsou splatné do konce ledna 2024