PŘÍSPĚVKY KČT Sokol Turnov na rok 2023 jsou splatné do konce ledna 2023