Knihovna

Pro podporu naší činnosti udržujeme velkou knihovnu map, průvodců, jiných publikací a deskových her, které si členové mohou bezplatně zapůjčit.

Knihovna
Podrobnější informace o titulech z knihovny a možnostech zapůjčení získáte e-mailem nebo telefonicky od správce knihovny a archivu.
Knihovna obsahuje mapy, průvodce a metodickou literaturu.

Mapy:
kompletní ČR a SR na mapách KČT 1:50 000 (zelené mapy)
přehled všech map KČT pro pěší (území České republiky) na www.trasa.cz
některé cyklomapy v ČR
vybrané oblasti Alp
některé lokality v dalších zemích včetně automap a plánků měst

tabelární přehled titulů v knihovně

Průvodce:
ČR a některé další země.

Metodická literatura:
Časopisy Turista, starší ročníky časopisů Krkonoše, Vysoké Tatry, Krásy Slovenska a další, knihy her, metodiky vedení táborů atd.

Stolní deskové hry:
Poměrně obsáhlá sada deskových her včetně jejich stručné charakteristiky pro zpestření pobytů můžeš vybrat ze seznamu her.

Archiv
Obsahuje písemnosti z historie TJ Sokol Turnov a KČT Sokol Turnov. Tyto písemnosti jsou uloženy ve Státním okresním archivu Semily, detašované pracoviště Turnov.
Písemnosti z období 1892 –1995 jsou uloženy v okresním archivu, z období 1995 – 2002 v turnovské sokolovně.